האם יש הכרח או היגיון לקבל את שיטת "תורת התעודות"? הרב ד"ר יואל בן נון.