מקרא וארכיאולוגיה #קדמות ספר דניאל


האם ספר דניאל מזויף? האם שגה בעובדות כאשר תיאר את הגאולה כאמורה להגיע באמצע ימי בית שני?