מקרא וארכיאולוגיה #קדמות ספר דניאל


מתי נכתב ספר דניאל? האם שגה בעובדות כאשר תיאר את הגאולה כאמורה להגיע באמצע ימי בית שני?