מה אומרים הממצאים הארכאולוגיים על סיפור יציאת מצרים?