מקרא וארכיאולוגיה #הר סיני


כיצד יש להבין פסוקים שמתארים את התגלות ה' ממקומות שונים, כגון "זָרַח מִשֵּׂעִיר לָמוֹ"?