האם לתיאור המקראי של תקופת האבות יש אחיזה במציאות ההיסטורית?