מקרא וארכיאולוגיה #האמינות ההיסטורית של ספר בראשית


האם לתיאור המקראי של תקופת האבות יש אחיזה במציאות ההיסטורית?