יסודות האמונה #תורה ומוסר


סקירה כללית של הטיעונים הפילוסופיים המרכזיים לטובת קיום האל.