יסודות האמונה #צדיק ורע לו רשע וטוב לו


אם אלוהים הוא טוב ומטיב וכל-יכול, מדוע קיימים רוע וסבל בעולם?