יסודות האמונה #עם ישראל


קורותיו של עם ישראל ייחודיות וחורגות מכל קנה מידה היסטורי, והן גם נצפו מראש בנבואה.

סקירה כללית של הטיעונים הפילוסופיים המרכזיים לטובת קיום האל.