יסודות האמונה #נסתרות דרכי האל


אם אלוהים הוא טוב ומטיב וכל-יכול, מדוע קיימים רוע וסבל בעולם?