האמינות ההיסטורית של התרחשות מעמד הר סיני.

הפרכת טענותיהם של המיסיונרים ו"היהודים המשיחיים" בדבר משיחיותו של ישו.