יסודות האמונה #מעמד הר סיני


האמינות ההיסטורית של התרחשות מעמד הר סיני.