יסודות האמונה #יש אלוהים


סקירה כללית של הטיעונים הפילוסופיים המרכזיים לטובת קיום האל.