יסודות האמונה #יציאת מצרים


האמינות ההיסטורית של התרחשות מעמד הר סיני.