יסודות האמונה #הוכחות שיש אלוהים


סקירה כללית של הטיעונים הפילוסופיים המרכזיים לטובת קיום האל.