יסודות האמונה #האם אלוהים קיים


סקירה כללית של הטיעונים הפילוסופיים המרכזיים לטובת קיום האל.