יסודות האמונה #דת ומדע


סקירה כללית של הטיעונים הפילוסופיים המרכזיים לטובת קיום האל.