יסודות האמונה #אתאיזים


האם האתאיזם הוא עמדה עקבית ורציונלית?

כיצד כורת האתאיזם את הענף שעליו הוא (וכל דבר אחר) יושב.