יסודות האמונה #אבולוציה ויהדות


סקירה כללית של הטיעונים הפילוסופיים המרכזיים לטובת קיום האל.