יהדות וחיים מודרניים #תורה וחיים


האם היהדות מייחסת חשיבות ליופי? מאת הרב אורי שרקי.