יהדות וחיים מודרניים #עול מצוות לאור הפסיכולוגיה המודרנית


כיצד מערערת השקפת עולם חילונית את בריאות הנפש, וכיצד תורם קיום המצוות לבניין האישיות. מתוך הרצאה של הרב דניאל נשיא.