יהדות וחיים מודרניים #יופי ביהדות


האם היהדות מייחסת חשיבות ליופי? מאת הרב אורי שרקי.