יהדות וחיים מודרניים #הדת לא תיעלם


פיטר האריסון מפריך את המיתוס לפיו התקדמות המדע מובילה לחילון והדת נעלמת מן העולם.