יהדות וחיים מודרניים #האדם מחפש משמעות


האם יש משמעות לחיים? ומהי בכלל משמעות?