אלוהים ואדם #תכלית הרוע


כיצד היחס היהודי לאלוהים נותן מענה לשאלת הרוע שבמציאות.