אלוהים ואדם #קודש וחול לאור אמונת הייחוד


כיצד היחס היהודי לאלוהים מחבר יחדיו רוח וחומר, קודש וחול.