אלוהים ואדם #קודש וחול


כיצד היחס היהודי לאלוהים מחבר יחדיו רוח וחומר, קודש וחול.