תורה שבעל פה #שונות התושב"ע


בין הדיונים התלמודיים ישנם הדנים במקרים מוזרים ולא מצויים. למה הם חשובים? מאת הרב ד"ר מיכאל אברהם.