בין הדיונים התלמודיים ישנם כאלה הדנים במקרים מוזרים ולא מצויים. למה הם חשובים? מאמר מאת הרב ד"ר מיכאל אברהם.