תורה שבעל פה #פרק א' - מהי התורה שבעל פה?


מהו תפקידה של התורה שבעל פה? מה כלול במושג הזה, ואיזה צורך היא ממלאת? מאמר פתיחה לסדרת תורה שבעל פה.