תורה ומדע #הקוסמולוגיה המקראית: האם כדור הארץ עגול?


האם עולה מהמקרא התמונה שכדור הארץ הוא שטוח? מאת הרב ד"ר מיכאל אברהם.