תורה ומדע #הקוסמולוגיה המקראית: האם כדור הארץ עגול?


האם לפי המקרא העולם הוא עגול או שטוח? מאת הרב ד"ר מיכאל אברהם.