תורה ומדע #היחסים בין תורה למדע


האם תיתכן סינתזה כוללת? שש גישות של התייחסות לתורה ומדע. מאת הרב אורי שרקי.