תורה ומדע #האמינות היסטורית של התנ"ך


האם התרחש מבול עולמי כמתואר בפרשת נח?