מלחמות ואי-מוסריות בשם הדת (תורה ומוסר)

רבים טוענים שהדת היא זרז לאכזריות ולמלחמות, ושהגורם הראשון במעלה לשפיכות דמים הוא פונדמנטליזם דתי. הרב מיכאל אברהם משיב.

המיתוס של האלימות הדתית (תורה ומוסר)

המיתוס לפיו הדת היא גורם מרכזי לאלימות לאורך ההיסטוריה מקובל על אנשים רבים, ביניהם דתיים. פרופ' פול  אלן מראה כיצד המחקר ההיסטורי מערער טענה זו.


מלחמות ישראל (תורה ומוסר)

כיצד עלינו להבין את דיני המלחמה המופיעים בתורה, ובמיוחד מלחמת עמי כנען ועמלק, הנראים בעיניים בנות זמנינו כלא מוסריות.


הפוליטקה של הקנאה (יהדות וחיים מודרניים)

תפיסת המנהיגות של היהדות, מאת הרב יהונתן זקס.


הפוליטיקה של התקווה (יהדות וחיים מודרניים)

כיצד תפיסת העולם היהדות יכולה להיות בסיס לתיקון מצב החברה המודרנית, שהולכת ונעשית מקוטבת יותר ויותר? מאת הרב יהונתן זקס.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.