מקרא וארכיאולוגיה #המהפכה השוויונית של המקרא


התפיסה החברתית שמציג התנ"ך מהפכנית בעולם העתיק, והשפעתה ניכרת עד היום. פרופ' יהושע ברמן.