מקרא וארכיאולוגיה #אנאכרוניזם במקרא


בתורה ישנם פסוקים שמסגנונם נראה שנכתבו בתקופה המאוחרת למשה. מה ההסבר לתופעה?