מוסר #קרבנות


איך ייתכן שהתורה מצווה לשחוט בעלי חיים על מנת להעלות אותם על המזבח בבית המקדש?