כיצד התורה מאפשרת מציאות בלתי מוסרית כמו עבדות, ונותנת לה מקום בתוך היהדות?