מוסר #יחס היהדות לגויים - אפליה?


ישנן הלכות שאפשר להתרשם שהן מפלות גויים לרעה, אך הרושם הזה נשען על כמה הנחות יסוד שגויות.