האם ברית מילה היא הטלת מום בילד בניגוד לרצונו? האם יש בה סיכונים רפואיים?