האם התורה מצווה להרוג נערים רק בגלל אי-ציות להורים ואכילה מופרזת?