מוסר #בית המקדש


איך ייתכן שהתורה מצווה לשחוט בעלי חיים על מנת להעלות אותם על המזבח בבית המקדש?