שנים עשר יום לעומר- משבר בקשר


לפעמים יש משבר אמון. 

מישהו שאנחנו סומכים עליו אכזב. פגע. זה לא פשוט. הזמנו אותו לשיחה. היא לא עזרה. 

לפעמים המישהו הזה הוא אלוהים. 

הוא התנהג בצורה שאינה לרוחך. לפי מה שאתה מבין, הוא פגע בך, או פגע באחרים. 

אז לפני שאתה רץ הלאה. עצור. 

קרה משהו בינך לבינו שמצריך התייחסות.

למשל, הגיע אליך רע ולא מובן מדוע. 

אז השאלה היא, בכל קשר אמיתי, האם ואיך מתקנים אמון שנשבר. 

איך מיישרים את הלב שהתעקם בלשון רבי נחמן.

איך חוזרים לסמוך, ומתקרבים שוב אחרי שמשהו התערער. 

לא צריך הרבה כדי שיתחיל לחלחל הערעור הזה לתוך הלב.

ולכן, צריך יום יום, לנקות את הלב מהמשקעים. 

הכוח שמאפשר זאת, הוא כוח הסליחה. הכוח לשוב ולהתקרב, גם אחרי מה שהיה.

מקור

עורנו כתנור נכמרו מפני זלעפות רעב. נשים בציון ענו בתלת בערי יהודה. שרים בידם נתלו . שבת משוש לבנו נהפך לאבל מחלנו.   נפלה עטרת ראשנו . על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו . השיבנו יהוה אליך ונשובה חדש ימינו כקדם.  כי אם מאס מאסתנו קצפת עלינו עד מאד.

*השיבנו יהוה אליך ונשובה חדש ימינו כקדם.*

(ע"פ איכה ה)

עבודה פנימית

חשוב על משבר שהיה לך עם אדם אחר, ומה הדרך לתקן את הקשר?

שאלה לדיון

האם יש משברים שלא מאפשרים תיקון של הקשר? והאם אפשר להשוות מהקשר לחבר לקשר עם ה'?

שתפו בתגובות.

מאמר להרחבה

  • אין הסבר מספיק לרוע ובכל זאת מאמר שמאפשר לראות נקודות של אור. לקריאה לחץ.
הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.