שישה ועשרים לעומר- לבקש?


מה התנאים כדי לבקש משהו?

מתי מותר לבקש? כמה? מה הגבול?

בקשת פעם הנחה בחנות? או שישנו את המציאות בשבילך?

לבקש ולהשתוקק זה חלק מכל קשר. 

אבל אולי יש גבול, ואולי יש תנאים מוקדמים שרק אם עמדתי בהם אז אני יכול לבקש. למשל אולי אני יכול לבקש העלה במשכורת רק אם עבדתי מאוד קשה ואני הכי טוב בשוק.

אבל האם אפשר לבקש כך סתם בלי תנאים?

למידה הזו קורא רבי נחמן מברסלב "עזות דקדושה" כעין חוצפה לבקש למרות שאני לא ראוי, לבקש כי אני רוצה.

מה המקום של בקשה שכזו? 

המקום של תפילה או בקשה מהקרובים לנו נובע מההבנה שאנו רוצים חיבור בלי תנאים.  


מקור

להעיז פניו נגד השם יתברך, 

לבקש מלפניו על כל מה שצריך, ואפילו לעשות נסים

ונפלאות. כי אי אפשר לעמוד להתפלל לפני השם

יתברך, כי אם על ידי עזות. כי כל חד לפום מה דמשער

בליביה את גדולת הבורא יתברך, ורואה פחיתותו

וגריעותו, איך היה יכול לעמוד ולהתפלל לפניו. על כן, 

בשעת התפילה צריך האדם לסלק את הבושה ויעיז

פניו לבקש מהשם יתברך כל מה שצריך" (ליקוטי עצות, 

תפילה, לו).

משימה

בקשו מחבר/ה בקשה קטנה,  האם הסכמתו/ה חיזקה את הקשר שלכם?


שאלה לדיון

האם עזות פנים מלפניו היא דבר רצוי? זה לא ביזוי?

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.