עשרים יום לעומר- לסלוח לעצמילעצמך אתה סולח?

כן, כי עם יד על הלב, קרה שמעלת באמון שניתן בך. קרה ששברת משהו יקר. שהתהלכת בחוסר כבוד. 

אבל האם אתה חוזר הביתה עם פרצוף נפול ואשם? או שאתה יודע לשוב מלא בנוכחות, ולתקן. 

זה שטעית, אינו חייב להיות תחילתה התרחקות או הסתגרות. 

אנחנו מדברים כאן על האומץ להתקרב, ולא לברוח.

שלוש עשרה מידות של רחמים גילה אלוהים אחרי משבר העגל, כדי שנדע את הסוד – שמנפילה חוזרים באמצעות רחמים. 

אז תנסו קצת, לבדוק: כמה מהר חוזרים מטעות? ואיפה לפעמים סוחבים אותה סתם, כי זו שטות. 

גם מן המרחק, אפשר להגיע התקרבות. 


מקור

כשאדם שב בתשובה מאהבה, צריך הוא לסלוח לעצמו על כל עוונותיו, כמו שצריך לפייס את חברו על עבירות שבין אדם לחברו כדי להשיג את סליחתו"

(מאורות הראיה, ירח האיתנים עמ' מח)


עבודה מעשית

אמרו לעצמכם "אני סולח לעצמי על מה שעשיתי. מעכשיו אתייחס לעצמי כבריה חדשה".


שאלה לדיון

מתי אתם מקבלים את עצמכם? מתי אינכם מקבלים את עצמכם? מה נדרש בכדי שתקבלו את עצמכם לגמרי?


קרדיט

השאלה לדיון והעבודה עצמית נלקחו מקלפי "ניצוצות התשובה".

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.