יום אחד לעומר- מה מצב הקשר שלך עם ה'?


היום יום אחד לעומר-

אנחנו ביום הראשון של ספירת העומר, מתחילים במסע שלנו יחד לחדש את הקשר עם ה'.

כבסיס ליצירת קשר עם ה' נשאל את עצמנו: מה זה בכלל קשר עם ה'? ואיך בכלל יוצרים אותו?
אלוהים נשמע לאנשים כמו רעיון מופשט מאוד, ולכן קשר אתו נשמע כדבר לא אפשרי.
הפעם הראשונה שבה עשיתי קידוש הרגשתי את החוויה המיוחדת הזאת של לעמוד ולדבר עם מישהו. עם הזמן אפשר לפעמים לשכוח את החוויה הזאת ולכן המטרה הראשונה שלנו היא לשחזר את החוויה של לעמוד מול מישהו.

(הרב איתי אשכנזי)


עבודה מעשית להיום:

 בברכה הבאה שלכם, כשאתם מבטאים את המילים "ברוך אתה ה'", נסו להרגיש שאתם נמצאים בהיכל ה' ומדברים אליו. באמת.


מקור ללימוד:

שויתי ה' לנגדי תמיד, הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלהים. כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול; ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו, והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדיבורו במושב המלך. כל שכן, כשישים האדם אל ליבו שהמלך הגדול, הקב"ה אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שכתוב "אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה'," מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד ה' יתברך ובושתו ממנו תמיד.

(הגהת הרמ"א הראשונה לשולחן ערוך).


שאלה לדיון:

 מתי אתם מרגישים את נוכחות ה' בעולם?

את התשובות שלכם שתפו למטה:


להצטרפות לקבוצת whatsapp>>
https://chat.whatsapp.com/CAEd5inakihDTvQnEXDA6L

 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.