ארבעים ושישה לעומר- מפגש

לפעמים אנו מגיעים למסיבה ואנו מרגישים אורחים, ולפעמים גם להפך, אנו מארגנים איזה ההתרחשות וכמו אומרים לאורחים "זה שלי ולא שלכם", מצבים שכאלה יכולים לקרות במסיבה, אבל הם לא מצבים בריאים בקשר.  

תיקון של קשר מביא את שנינו למצב של שותפים! א-לוהים ברא את האדם בשביל שהוא יהיה לו שותף בתיקון ושכלול העולם. ולכן כשאתה בא למפגש עם א-לוהים - תבוא בתחושה של שותף בתיקון העולם ושניכם באותו הצד. העולם הוא גם שלך, במפגש נוצר איזה משהוא שהוא של שניכם. 


מקור:

"מתחלת ברייתו של עולם נתאוה הקב"ה לעשות לו שותפות בתחתונים"

(ילקוט שמעוני בראשית - א, ה)


עבודה מעשית:

מצא משהוא שאתה מרגיש בו שותף עם הקב"ה. 


שאלה לדיון:

אפשר להיות שותף לא-לוהים??? מה הוא צריך את האדם?

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.