קורותיו של עם ישראל ייחודיות וחורגות מכל קנה מידה היסטורי, והן גם נצפו מראש בנבואה.

הפרכת טענותיהם של המיסיונרים ו"היהודים המשיחיים" בדבר משיחיותו של ישו.