יהדות וחיים מודרניים #קורבנות


רבים תופסים את עבודת הקורבנות כפולחן פרימיטיבי. האם אנחנו באמת רוצים לחדש אותה?