ההתנגשות שהייתה בנר ראשון של חנוכה בין הדלקת הנרות לגמר המונדיאל, היא הזדמנות לברר האם המאבק בחנוכה היה בכלל על שמירת ההלכה?