יהדות וחיים מודרניים #חידוש הקורבנות בעידן המודרני


רבים תופסים את עבודת הקורבנות כפולחן פרימיטיבי. האם אנחנו באמת רוצים לחדש אותה?