יהדות וחיים מודרניים #חידוש הקורבנות בעידן המודרני


אצל רבים עבודת הקורבנות נתפסת כפולחן פרמטיבי. האם אנחנו רוצים שיתחדשו ימינו כקדם?