האם יש ליהדות חזון כללי, עבור עם ישראל או עבור כלל האנושות? הרב שרלו, והרב שרקי עונים בסרטונים. מתוך סדרת סרטוני על נושאים הקשורים למשמעות של היהדות בחיינו.

האם אומנות יכולה להיות עבודת ה'? הרב ניר מנוסי והרב חגי לונדין עונים

אנו מאמינים שעם ישראל הוא עם סגולה, שאלנו את הרב חגי לונדין האם יש לכך תימוכין מבחינה היסטורית? האם אין בקביעה זו התנשאות?

מה אפשר ללמוד ממגפת הקורונה, ולמה היא באה?

האם כיהודים מאמינים יש לנו אחריות לנושא האקולוגי? הרב חגי לונדין משיב.