האם כיהודים מאמינים יש לנו אחריות לנושא האקולוגי? הרב חגי לונדין משיב.